JEG BEHANDLER DIG IKKE –

Jeg lærer dig hvordan du selv kan bruge aktiv træning til at skabe varige ændringer i smertemønstre og optimere dine præstationer og din sundhed. Følgende områder påvirker din bevægelse, dine smertemønstre og præstationer og er derfor noget af det jeg evaluerer som en del af et forløb 

Løbestilsanalyse

 

MOTIVATIONS OG VANECOACHING

Den eneste træning der har effekt, er den der bliver udført. Det er derfor fuldstændigt afgørende at det træningsprogram vi konstruerer sammen, kan fungere med din hverdag. Jeg hjælper dig igennem planlægningen af de nødvendige vaneændringer, og giver dig værktøjer til at styre din motivation når resten af dit liv presser træningsrutinerne.
Motivations og vanecoaching

MÅLSÆTNINGSSAMTALE

“Without a target, it is difficult to aim”.
Jeg starter altid med grundigt at gennemgå din historik og dine mål med træningsforløbet.
På den måde sikrer jeg mig at vi har hele billedet, og hurtigst muligt kan finde årsager til smerter og bevægelsesproblemer samt “high payoff” øvelser til din individuelle situation.

GANGMØNSTER

En grundig analyse af dit gangmønster er central for at vi kan skabe os et billede af hvordan din krop bevæger sig.
Vi tager typisk mellem 3.000 og 10.000 skridt hver dag.
For hvert skridt bliver en belasting på ca. det dobbelte af din vægt absorberet af kroppens led.
Det gør gang til en af de største fysiske belastninger i din hverdag.
Dette betyder, at vores gangmønster har meget stort potentiale til at ændre på kroppens tilstand, både i positiv og negativ retning.
Gangmønster

SMERTEMØNSTER

Smerter i kroppen er ofte associeret med en bestemt bevægelse eller handling.
Derfor skaber vi os tidligt i forløbet et billede af hvilke begrænsninger smerterne sætter for din bevægelse, så jeg har en klar indikator for hvornår der opstår ændringer.
star-209371_640

DET VISUELLE SYSTEM (SYNET)

Dit syn er afgørende for hvordan du bevæger dig.
Hvis du ikke hurtigt og præcist kan danne dig et billede af verden omkring dig under bevægelse, vil det føre til negative kompensationsmønstre, dårligere bevægelseskvalitet og stærkt forhøjet skadesrisiko.
Derfor benytter jeg en lang række visuelle tests til at afdække om du vil få noget ud af at træne dit syn.
Synet

DET VESTIBULÆRE SYSTEM (INDRE ØRE)

Det vestibulære system fortæller din hjerne hvad der er op og ned, og hvilken retning du bevæger dig.
Det er en afgørende komponent i din evne til at holde balancen, og styre din krop præcist uden at komme til skade.
Hvis det vestibulære system ikke fungerer ordenligt, vil du være mere udsat for alt fra hyppige skader og smerter til transportsyge, svimmelhed og kvalme.
Derfor laver jeg altid en vestibulær screening af alle nye klienter, for at afdække om der er problemer med dette system.
Sundhed

PROPRIOCEPTIONEN (KROPSFORNEMMELSEN)

Proprioceptionen er din “kropsfornemmelse”.
Kort sagt, evnen til at sanse dele af kroppens position i forhold til resten af kroppen, og at mærke hvor kraftigt muskler aktiveres.
Et velfungerende proprioceptivt system er afgørende for effektiv og præcis bevægelse af kroppen.
Mangler i det proprioceptive system vil føre til negative kompensationsmønstre når du bevæger dig, samt større risiko for skader og smerter.
Ofte opstår der proprioceptive problemer i forbindelse med arvæv og smerter i bevægeapparatet. Jeg laver derfor en grundig analyse af dit proprioceptive systems funktion, for at afklare om det er muligt at smertereducere eller præstationsoptimere ved at sætte ind her.
Mobilitet

KROPSHOLDNINGEN

Din kropsholdning betyder meget for hvordan kroppen belastes under bevægelse.
Kropsholdningen styres ubevist, i et samspil mellem dine visuelle, vestibulære og proprioceptive systemer.
Jeg analyserer både din statiske og dynamiske kropsholdning, for at få et billede af om der ligger problemer her.
Kropsholdning2

ÅNDEDRÆTTET

At trække vejret er den bevægelse vi laver mest i løbet af vores liv.
Typisk tager en gennemsnitlig person over 20.000 åndedræt i døgnet.
Hvis dit vejrtrækningsmønster er uhensigtsmæssigt kan det derfor have store negative følgevirkninger på en lang række processer i kroppen.
Din vejrtrækning spiller blandt andet en afgørende rolle for alt fra iltforsyningen til dine celler, til dit lymfesystem og din fordøjelse.
I forhold til sportspræstationer er åndedrættet en ekstremt vigtig kompenent i udholdenhed.
Jeg bruger derfor en lang række tests og øvelser til at optimere åndedrættet hos mine klienter.
soap-bubbles-322212_640

KOORDINATION

Vores bevægelsers koordination og præcision er en vigtig faktor i at undgå skader og optimere præstationer. Hvis vores overordnede koordination ikke fungerer optimalt, vil alt bevægelse være upræcis og dermed mere anstrengende, energikrævende og belastende end nødvendigt.
Jeg benytter en række neurologiske tests til at afdække hvor evt. årsager til koordinationsproblemer ligger, og hvordan de kan optrænes.
tumblr_n8gxzn78qH1st5lhmo1_1280

SANSNING

Dit nervesystems evne til at sanse blandt andet berøring og skelne mellem forskellige sanseindtryk er vigtigt for din evne til at bevæge dig præcist i forhold til omgivelserne.
Nedsat sansning kan også pege på andre mulige problemer.
Derfor benytter jeg mig af en række sensoriske tests for præcist at kunne afdække eventuelle problemer.
Sansning

ARVÆV

Arvæv kan forstyrre nerver i området omkring aret og kan derfor have betydning for din krops sansning og dine bevægelser.
Alt fra klassiske sportsskader til operationsar og endda tatoveringer kan skabe denne effekt.
Jeg benytter derfor en række forskellige teknikker til at teste og mobilisere arvæv hvis det er relevant.
band-24298_640 

MUSKELAKTIVERING

Din evne til at spænde dine muskler er essentiel for at du kan bevæge dig hurtigt og præcist.
I forbindelse med skader, smerter og immobilitet, opstår der ofte negative bevægelseskompensationer der gradvist “aftræner” dele af kroppen.
Jeg benytter en række tests og teknikker til at finde og optræne de muskler der ikke aktiveres ordentligt.
Muskelaktivering

MOBILITET OG SMIDIGHED

Vævsskader i kroppen opstår ofte i ledenes yderpositioner, som følge af manglende motorisk kontrol.
Velkoordineret, aktiv bevægelse igennem dine leds fulde bevægeudslag er derfor en af de mest effektive skadesforebyggende evner at træne. På samme måde er det afgørende at have mobiliteten til at udføre de bevægelser livet udsætter en for, på en optimal måde. Manglende mobilitet i et led, fører ofte til at andre led må “lave mere af arbejdet”, og de vil derfor være mere udsatte for overbelastning. På baggrund af en bevægelsesanalyse tester jeg derfor aktiv og passiv ledmobilitet.
yoga-241613_640

KOST, SØVN OG RESTITUTION

Din kost og din hvile er afgørende for din træningskapacitet.
Uden en optimal mængde næringsstoffer og nok tid til at restituere, vil din evne til at tilpasse dig træningen være minimal. Derfor er det en vigtig brik i et effektivt træningsforløb.
Kost søvn og restitution

 

Der er i øjeblikket åbent for nye klienter

Udfyld felterne nedenunder, så kontakter jeg dig så snart jeg har mulighed for det.